กู้ข้อมูล WD My Cloud จากการถูกลบ ไวรัส หรือ ออฟไลน์

ด่วน Western Digital เตือนลูกค้าให้อัปเดตอุปกรณ์ My Cloud เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด Western Digital แจ้งเตือนและแนะนำให้ลูกค้าทุกคนที่ใช้งาน WD My Cloud รีบอัปเดตอุปกรณ์ WD My Cloud เป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุด เพื่อปิดช่องโหว่ เพื่อรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยบนเฟิร์มแวร์ My Cloud OS จนกว่าจะสิ้นสุดการสนับสนุน “ในวันที่…